Adresa:Adirondack Stream

DREVIA, s.r.o.,
Centrum 29/34
Považská Bystrica 017 01
Slovakia
(ďalšie informácie najde dolu)

Telefon a e-mail:

Tabulka kontaktov:
Meno:       Telefon (fax) : E-mail:
DREVIA
info@drevia.sk
Ing. Jan Václavík Konateľ tel.:  +420 603 802 200
fax:  +420 603 802 200
vaclavik@drevia.sk
Helena Albedínska
Účtáreň
tel.:  +421 908 655 110
taxispb@stonline.sk
Pavel Peniaško
Vedúci obchodu
tel.:  +421 903 914 009 peniasko@drevia.sk
Ján Babarík
Samostatný vedúci pracovník
tel.:  +421 902 967 624 babarik@drevia.sk
Jaroslav Karas
Samostatný vedúci pracovník
tel.:  +421 904 806 487 karas@drevia.sk
Ing. Jiří Sochor
Zahr. obchod
tel.: +420 604 211 200 sochor@aclesia.eu

Kontaktné informácie:

DREVIA, s.r.o.
Centrum 29/34
Považská Bystrica 017 01
Konateľ : Ing. Jan Václavík
IČO: 44 834 942,  
DIČ: SK2022842888,  
IČ DPH: SK2022842888
Bankové spojenie : VÚB a.s., číslo účtu: 2624208757/0200
Číslo účtu v elektronickom formáte IBAN: SK0502000000002624208757
Číslo účtu v tlačovom formáte IBAN: SK05 0200 0000 0026 2420 8757
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne,
oddiel: Sro, vložka č.  21789/R   


DREVIA, váš nezávislý partner pre obchod ...